urmia-fa2 about-fa vision1fa

فروشگاهها

 

1 - فروشگاه هایپر استار

2- فروشگاه زنجیره ای شهروند

بیهقی ، بهاران ، بهرود ، بوستان ، آل احمد ، فرمانیه ، صادقیه ، آزادگان ، المپیک ، حکیمیه ، شهرری ، مترو ، لواسان ، چیذر ، کاشانک ، خانی آباد ، ترکمنستان ، نبرد ، لویزان ، تهران نو ، مجیدیه ، جمهوری و نازی آباد.

 

3- تعاونی مصرف سپه

 

4- فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه (هایپرسان)

 

5- فروشگاه زنجیره ای یاس